Prywatne Przedszkole Wiercipięta

Podmiotem prowadzącym przedszkole jest Przedszkole Wiercipięta Spółka Cywilna Violetta Cudak, Dorota Gertchen, 62-065 Grodzisk Wlkp., Osiedle Wojska Polskiego 110, NIP 995-021-97-46, REGON 301 629 216 Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i placówek niepublicznych gminy Grodzisk Wlkp. – nr 1/2007; Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. oraz Statutu Przedszkola. Przedszkole realizuje podstawy wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)

Przedszkole mieści w nowym, wolnostojącym budynku otoczonym dużym ogrodem na Osiedlu Wojska Polskiego 110 . Budynek spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny. Jest dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych dzieci

Model przedszkola

Przedszkole Wiercipięta przyjmuje dzieci w wieku 2,5-6 lat. Dzieci przebywają w małych grupach zbliżonych wiekowo.

„Małe jest piękne” – alternatywne małe przedszkole, domowa atmosfera, indywidualne podejście do dzieci.

W przedszkolu nie ma obowiązku spania. Oferujemy pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie oraz napoje na życzenie dzieci). Dostosowujemy się do diet żywieniowych dzieci.

Przedszkole pracuje cały rok (również w okresie letnim) od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

Oferujemy dwa warianty pobytu dziecka w przedszkolu: I opcja - 5 godzin dziennie (9.00-14.00) oraz II opcja - 10,5 godziny dziennie (6.30-17.00).

Przedszkole Wiercipięta współpracuje z Przedszkolem i Żłobkiem BOBO-Wiercipięta ul. Winna 30.

W ramach opłaty stałej przedszkole oferuje:

Zajęcia za dodatkową opłatą

Kadra

Dyrekcja przedszkola

dyrektor pedagogiczny - mgr Violetta Cudak

dyrektor administracyjny - Dorota Gertchen

Nauczyciele odpowiedzialni za grupy wiekowe w roku szkolnym 2016/2017

grupa 1 (dzieci 6 letnie) - piętro przedszkola - mgr Małgorzta Mueller

grupa 2 (dzieci 4 i 5 letnie) - parter przedszkola – mgr Monika Stocka

grupa 3 (dzieci 4 i 5 letnie) - piętro przedszkola – Sandra Dotka

grupa 4 (dzieci 3 letnie ) - piętro przedszkola - mgr Magdalena Nejczyk-Michalska

grupa 5 (dzieci 2,5 letnie) -piętro przedszkola – mgr Magdalena Drzewiecka

Pozostali pracownicy przedszkola

nauczyciele uzupełniający pracę wychowawców - Arleta Nowak, mgr Karolina Grzeszkowiak

logopeda - mgr Violetta Cudak, mgr Małgorzata Mueller

rehabilitant – mgr Jakub Kaczmarek

Zajęcia dodatkowe prowadzą

język angielski –Katarzyna Bajsztok - SERVAN - Prywatna Szkoła Języka Angielskiego Anna Brzeziecka, Grodzisk Wlkp.

rytmika; pianino/instrumenty klawiszowe - mgr Joanna Grygier

rehabilitacja – mgr Jakub Kaczmarek

Prowadzimy rezerwację na 2018 i 2019 rok

Serdecznie zapraszamy!